ЕКСПОНА̀Т

ЕКСПОНА̀Т м. Предмет, изложен в музей, на изложба, мострен панаир и др. В общинския дом има много богат музей, който притежава редки исторически експонати. Г. Караславов, Избр. съч. III, 208. В същата зала [на музея] могат да се видят още много експонати, които разказват за живота и културата на траките. Ст. Михайлов, БС, 189. И пак продължавам от палата на палата и се мъча да открия кое е най-интересното в панаира. Дори пътьом се допитах до един колега и той ми каза, че от нашите експонати безспорно най-интересна е палатата на приборостроенето. Ст, 1968, бр. 1181, 1. Колко дни и нощи той бе прекарал в природонаучните музеи над хубаво подредените сбирки от минерали и скали! Там имаше експонати от много страни. Ив. Борисов, НПГ, 25. Малко са щастливите зоологически градини, които могат да показват като гордост между експонатите си и слонска костенурка. Н. Боев, Г, 129. Експонатите на посеви, декоративни дръвчета, храсти, цветя и други заемат над 126 хектара. ОФ, 1958, бр. 4264, 4. Музеен експонат. Етнографски експонат.

— От лат. exponatus 'оставен за показ'.

Списък на думите по буква