ЕКСПОНА̀ЦИЯ

ЕКСПОНА̀ЦИЯ ж. 1. Книж. Показване на експонати в определена система в музей, на изложба, панаир и др.; експониране. Ръководство по музейно дело и експонация.

2. Фотогр. Излагане на фотоматериал на действието на светлината при снимане, копиране и др.; облъчване със светлина, експониране. Друга особеност на обектите, които фотолюбителят снима, е тази, че те обикновено са подвижни.. Поради това, за да се фиксира движещият се обект върху филма, е необходимо времето на експонацията да бъде много кратко. Й. Малиновски, ХФ, 9. Сътрудниците на специалната наблюдателна станция са готови за снимане на космическия кораб със специален астрограф.. Фотографирането ще стане със специална касета и с продължителност на експонацията само една хилядна част от секундата. РД, 1960, бр. 138, 3.

— От лат. expono ,показвам,.

Списък на думите по буква