ЕКСПОНЀНТ

ЕКСПОНЀНТ м. Книж. Лице или предприятие, ведомство и др., което излага предмети на изложба, панаир и др.; изложител. И от любопитство [Г. Хаджи Петков] беше събрал адресите и рекламите на всички експоненти в изложението. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 4, 49.

— От лат. exponens, ‑entis 'показващ'.

Списък на думите по буква