ЕКСПОНЍРАНЕ

ЕКСПОНЍРАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от експонирам и от експонирам се; експонация. ЮНЕСКО признава в своя печатен орган — списание "Музеум", че габровският музей [Етъра] открива нова страница в световното музейно експониране. Ив. Коларов, Е, 51. Облъчването със светлина на фотографската плака се нарича експониране. Кр. Кулелиев и др., Ф, 170. Когато

снимаме с фотоапарат, ние освен за правилното фокусиране на предмета се грижим и за точното експониране, за точното определяне на времето, когато обективът е отворен и върху филма пада светлина. Вл. Харалампиев, ПСС, 85-86. Специалист по музейно експониране.

Списък на думите по буква