ЕКСПОРТЬО̀РКА

ЕКСПОРТЬО̀РКА ж. Книж. Държава, фирма и др., която изнася стоки, капитали и др.; износителка. Противоп. импортьорка. Заводът е в преговори с една френска фирма-експортьорка на машини за обувната промишленост.Куба е експортьорка на захар.

Списък на думите по буква