ЕКСПРЕЗИДЀНТ

ЕКСПРЕЗИДЀНТ м. Нов. Разг. Бивш президент. Експрезидентът не желае да заеме депутатското място на вицепрезидента. Дем., 1990, бр. 4, 2.

Списък на думите по буква