ЕКСПРЕМИЀР

ЕКСПРЕМИЀР м. Нов. Разг. Бивш приемиер. В своята книга.. той [Галев] описва своя среща с Ж. В., по време на която бил склоняван от експремиера да опрости заем от 10 млн. долара. ДТ, 1999, бр. 69, 10.

Списък на думите по буква