ЕКСПРЀС

ЕКСПРЀС м. Влак, параход и др. за далечни разстояния, който се движи с повишена скорост и спира само на най-големите гари. Експресът хвърчи в тъмната нощ, пищи тревожно край пероните на малки запустели гари с пламтящи часовници. Св. Минков, БФ, 34. Фучи експресът, стържат колелата в завоя, изгърмява със стрелките си малка гара... Ч. Шинов, БС, 39. — Извини, мамо, пропуснах пасажерския трен, та тръгнах после с експреса. Ив. Вазов, Съч. ХII, 60. Тук [в Монтевидео] си дават първа среща големите трансатлантици и елегантните речни експреси. Б. Шивачев, ПЮА, 51.

— Англ. express през фр. express.

Списък на думите по буква