ЕКСПРЕСЍВЕН

ЕКСПРЕСЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Книж. Който притежава експресия; изразителен. В изкуството на Кирил Цонев, експресивно и изпълнено с вълнения, винаги се съзира стоманеният ствол на творческата воля. Е. Каранфилов, Б III, 202. Войната е свършила.. в настоящето и бъдещето има само радостни лица и цветя. Една експресивна ликуваща гама от ярки и радостни багри [в платното на художника] като внушителен символ на обикно‑

вения живот. С. Северняк, ОНК, 213. Експресивен танц. Експресивна реч. Експресивен стил. Експресивни езикови средства.

— От фр. expressif.

Списък на думите по буква