ЕКСПРЕСИОНЍСТ

ЕКСПРЕСИОНЍСТ м. Изк. Литер. Творец, който е последовател, привърженик на експресионизма. Една част от експресионистите, които по-рано са се бунтували само против старите форми в изкуството, като са стигали най-много до интелигентско-бохемски бунт против еснафските форми и традиции в живота, през войната и след нея завиват решително наляво. Г. Цанев, СИБЛ, 543. Тогава [през 1922 г.] Гео Милев беше воюващият по всички фронтове на нашата култура експресионист, футурист, модернист. Т. Генов, ДОД, 49. В изложбите [в Америка] като че ли са застъпени изключително модернистите: експресионисти, кубисти, футуристи. Г. Белев, КВА, 251. Поет експресионист.Художник експресионист.

— От фр. expressсioniste.

Списък на думите по буква