ЕКСПРО̀МТ

ЕКСПРО̀МТ м. 1. Книж. Кратко слово, реч и др., произнесени без предварителна подготовка. Ботйов.. почвал с експромти да декламира някое стихотворение за войводи и хайдути. З. Стоянов, ХБ, 60.

2. Спец. Стихотворение, обикн. шеговито или иронично, или музикално произведение, създадено в резултат на импровизация. Стихотворение експромт.

3. Муз. Малко музикално произведение, създадено импровизирано при изпълнението. Експромт от Шуберт.

— От лат. expromtus 'готов, бърз'.

Списък на думите по буква