ЕКСПРО̀МТЕН

ЕКСПРО̀МТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Книж. Спец. Който е без предварителна подготовка. През тия месеци.. се образува един"Артистичен клуб" — свободно сдружение на интелектуалци.. за периодични срещи на членовете му с експромтна — сериозна и забавна — програма. К. Константинов, ППГ, 332-333.

Списък на думите по буква