ЕКСПРОПРИЍРАНЕ

ЕКСПРОПРИЍРАНЕ ср. Юрид. Иконом. Отгл. същ. от експроприирам и от експроприирам се. Всички сведения говорят също, че експроприирането на земята от селяните и превръщането ѝ в частни владения на феодалите по това време се е извършвало чрез най-жестоки насилия. Ив. Унджиев, ВЛ, 10. Експроприиране на оръжие.

Списък на думите по буква