ЕКСПУЛСА̀ЦИЯ

ЕКСПУЛСА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Спец. Административно принудително изгонване на чужд гражданин от страната поради извършено нарушение или липса на законно основание за пребиваване в нея; експулсиране, експулсия.

Списък на думите по буква