ЕКСПУ̀ЛСИЯ

ЕКСПУ̀ЛСИЯ ж. Спец. Рядко. Експулсация, експулсиране.

— От лат. expulsio 'изгонване, изпъждане' през фр. expulsion.

Списък на думите по буква