ЕКСТЕНЗЍВЕН

ЕКСТЕНЗЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Книж. Който е свързан с количествено увеличение, с разширение, без подобряване на качеството. Вместо интензивно развитие на фабулата, като най-специфична същина на драмата, Вазов по-често дава едно екстензивно, епично развитие на тази фабула. Б. Ангелов, ЛС, 282-283. — Тревополната система е екстензивна система на селското стопанство. ВН, 1962, бр. 3273, 4. Говедовъдството в стопанствата на негрите има екстензивен характер. Основа на фуражната база са пасищата. Б. Петровски и др. ЮА, 152.

Екстензивна култура. Сел.-стоп. Земеделско културно растение, което при своето отглеждане изисква сравнително по-малък разход на средства и труд на единица площ. Екстензивно пасбищно стопанство. Сел.-стоп. Пасища, за които не се полагат никакви грижи (не се торят, не се напояват и др.). Екстензивно селско стопанство. Селско стопанство, характерно за изостаналите страни, което се развива, като се разширяват обработваемата земя и броят на животните, без да се използват агротехнически средства.

— От лат extensivis 'разширявящ, удължаващ' през фр. extensif.

Списък на думите по буква