ЕКСТЕРИТОРИА̀ЛЕН

ЕКСТЕРИТОРИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Юрид. Който се ползва с екстериториалност.

— От лат. ex 'из, вън' + territorialis ,намиращ се на територията,.

Списък на думите по буква