ЕКСТЕРНЍРАНЕ

ЕКСТЕРНЍРАНЕ ср. Юрид. Отгл. същ. от екстернирам и от екстернирам се. Той [Д. Благоев] не вярваше, че ще може скоро да се върне в Русия след това екстерниране. В. Геновска, СГ, 258. Както се научаваме, това екстерниране [от Сърбия] се е наложило по причина, че въпросният господин Каравелов напоследък е критикувал в печата и устно водената от негова светлост политика. Ст. Дичев, ЗС I, 592.

Списък на думите по буква