ЀКСТРА

ЀКСТРА I. Неизм. прил. 1. Разг. Който се отличава с изключително високо качество; извънредно качествен. За да не остане по-назад от него, Матейчо също вдигаше чашата си към светлината на полилея и с тон на познавач подкрепяше Цеков: — Екстра винце. По нас на такова казват заешка кръв. В. Нешков, Н, 276. — Райно! Виенско пиано, екстра! Да знаеш от какъв салон сме го извадили! Бл. Димитрова, ПКС, 289. Екстра скара. Екстра боза. // Разг. Който с положителните си качества, достойнства предизвиква задоволство. — Имаме способни хора.. Екстра хора — допълни Анто Белев. Д. Кисьов, Щ, 509. — Овча купел е десет пъти по-екстра от Варна! — каза приятелят ми Генката. — Само е плаж! Запалих се и в неделя отидох и аз. Екстра работа! ВН, 1960, бр. 2793, 4.

2. Търг. За стока — който е по-висококачествен и по-скъп от стоки първо качество. Заприбираха щайгите, доброяваха кой колко е предал, какво качество са били черешите — екстра, първо или второ. Кр. Григоров, ПЧ, 134. Едно тежко-сладко кафе се изтърси пред него заедно с кутия екстра папироси. Г. Караславов, Избр. съч. II, 402. Екстра краве масло. Екстра кашкавал. Екстра кафе.

II. Нареч. Обикн. с гл. съм, ставам и др. Разг. Много добре, много хубаво. Те оглеждаха критично всяко движение на двамата дърводелци, като че ли се съмняваха в тех‑

ните способности. — Добре ли е така? — запита бай Алекси, като заби и последния пирон. — Екстра, майсторе! — отвърнаха му отдолу. В. Райков, ПВ, 106. Сварвам бай Йоско да ремонтира моя мотор. — Екстра стана. ВН, 1959, бр. 2482, 4.

Екстра категория. Търг. Най-висока категория заведения (хотели, ресторанти, сладкарници), които се отличават с комфортна обстановка и със скъпи цени на предлаганите услуги, ястия, напитки и др. Ресторантът беше екстра категория и един от нас обърна внимание на сервитьора, че вилиците, лъжиците и ножовете са от тринадесет различни прибора. Черемухин, С, 1969, бр. 1199, 1. Отбих се напосоки в един плаж и, разбира се, попаднах в най-скъпия. Беше плажът на хотел "Екселзиор", а в "Екселзиор" всичко е екстра категория. Б. Райнов, ДВ, 18.

— От лат. extra 'извън, отвън' през нем. extra или фр. extra.

ЀКСТРА

ЀКСТРА ж. Нов. 1. Допълнително приспособление в автомобил, жилищно помещение и др., което спомага за повишаване на тяхното качество, удобство, функционалност и др. При офертите за офиси цената е 140-180 долара за кв. м., но при екстри като алуминиева дограма и стъклопакети собствениците вдигат и повече. 168 ч, 2000, бр. 40, 36. Екстрите при новия модел [на автомобила] включват електрическо задвижване на покрива, странични предпазни възглавници. Д, 2000, бр. 94, 5.

2. Прен. Разг. Удобство, улеснение. Хората трябва да се разделят с всичките си екстри, като безплатен транспорт, безплатно здравеопазване. ДТ, 1998, бр. 284, 21.

ЀКСТРА

ЀКСТРА-. Книж. Първа съставна част на сложни думи със значение: вън, извън, напр.: екстралингвистичен, екстраординерност и др.

— Лат. extra ,извън, отвън, през фр. extra.

Списък на думите по буква