ЕКСТРА̀КТОР

ЕКСТРА̀КТОР м. 1. Хим. Апарат за извършване на екстракция с непрекъснато движение на разтворителя. Екстрахирането се извършва в апарати, наречени екстрактори. Хим. Х кл, 1965, 82.

2. Хим. Разтворител (вода, алкохол, етер и др.), чрез който се извършва екстракцията. При добиването на слънчогледовото масло като екстрактор се използва бензинът.

3. Мед. Уред за извличане на чужди тела от организма.

Списък на думите по буква