ЕКСТРА̀КЦИЯ

ЕКСТРА̀КЦИЯ ж. 1. Хим. Извличане на определена съставна част от смес на различни вещества чрез разтварянето ѝ в подходящ разтворител; екстрахиране. Екстракция на плодови сокове. Екстракция на слънчогледово масло. Екстракция на пектин.

2. Мед. Изваждане на телесна част или на чуждо тяло, попаднало в организма. Екстракция на зъб. Екстракция на нокът. Екстракция на куршум от тялото на ранения.

— От лат. extractio.

Списък на думите по буква