ЕКСТРАЛИНГВЍСТИКА

ЕКСТРАЛИНГВЍСТИКА ж. Езикозн. Дял от езикознанието, който изучава съвкупността от етнически, обществено-исторически, социални, географски и други фактори като неразделно свързани с развитието и функционирането на езика.

Списък на думите по буква