ЕКСТРАОРДИНА̀РНО

ЕКСТРАОРДИНА̀РНО нареч. Книж. По начин, съвсем противоположен на обикновеното, обичайното. Противоп. ординарно. Понякога нашият професор се държи екстраординарно.

— Друга форма: екстраординѐрно.

Списък на думите по буква