ЕКСТРАСЀНЗОРЕН

ЕКСТРАСЀНЗОРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Нов. Книж. 1. Който надхвърля обикновените сетивни възприятия, нормалните сензитивни възможности на човека. Той [Востоков] подбира млади хора, надарени с екстрасензорни възприятия. НМж, 2000, бр. 41, 2.

2. Който е свързан с проява или прилагане на необикновени сетивни възприятия. След прекаран инсулт тя сменила посоката на екстрасензорните си умения. Шок, 2001, бр. 17, 3. Често е твърде трудно екстрасензорна дейност да бъде установена в лабораторията, а това води мнозина учени до извода, че следователно тя не съществува. Д. Господинов, ХВ (превод) [еа]. Екстрасензорни способности.

Списък на думите по буква