ЕКСТРАСЀНСКА

ЕКСТРАСЀНСКА ж. Нов. Жена екстрасенс. Екстрасенската прилага контактен и безконтактен масаж, защото това давало по-добри резултати. СТ, 2001, бр. 5, 11. Шуменска екстрасенска.. подложи на енергийна атака от собствените си ръце малки пиленца. 24 часа, 1999, бр. 96, 32.

Списък на думите по буква