ЕКСТРАСЍСТОЛА

ЕКСТРАСЍСТОЛА ж. Мед. Преждевременно съкращаване (систола) на сърдечния мускул, последвано от удължена пауза, което води до нарушаване на сърдечния ритъм и поява на аритмия.

— Лат. extrasystole от лат. extra ’извън’ + гр. ухуфплЮ ’свиване’.

Списък на думите по буква