ЕКСТРЕМА̀ЛЕН

ЕКСТРЕМА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Книж. Екстремен. Известни са много примери, когато в екстремални условия: по време на аварии, стихийни бедствия, при опасност за живота.., емоционалното възбуждане достига своя предел. Ф, 1990, бр. 1, 7. Какви изненади е поднасяло времето през вековете?.. Наша превилегия ли са екстремалните природни явления, на които сме свидетели? Е, 1981, бр. 4, 4.

— От фр. extéremal.

ЕКСТРЕМА̀ЛЕН

ЕКСТРЕМА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Книж. Екстремен (в 1 знач.). Създаваха се екстремални ситуации, заради които каквото и ръководство да имаше предприятието, то не можеше да се справи с тежките задачи. Дем., 2001, бр. 71 [еа]. Екстремални условия.

— От лат. extremus през рус. экстремА̀льный.

Списък на думите по буква