ЀКСТРЕНО

ЀКСТРЕНО. Книж. Нареч. от екстрен. Щом този грабеж дойде до ушите на Финансовото министерство, екстрено се командирова там един финансов инспектор. Пряп., 1903, бр. 13, 4.

Списък на думите по буква