ЕКСТРУ̀ЗИЯ

ЕКСТРУ̀ЗИЯ ж. Хим. Процес за получаване на термопластични материали чрез разтапяне и смесване на изходните вещества чрез термична обработка. Екструзия на полимери.

Списък на думите по буква