ЕКСУДА̀ЦИЯ

ЕКСУДА̀ЦИЯ ж. 1. Мед. Процес на образуване на ексудат.

2. Техн. Процес на отделяне на течни съставни части (напр. нитроглицерин) от взривни вещества. Друг недостатък е ексудацията, която представлява отделяне на течен нитроглицерин по повърхността на динамитния патрон. Х. Попйорданов и др., ПИ, 75.

— От лат. exsudatio 'изпотяване'.

Списък на думите по буква