ЕКСЦЕНТРЍЧНО

ЕКСЦЕНТРЍЧНО1. Книж. Нареч. от ексцентричен1; необичайно, своеобразно, странно. Той махаше бяла кърпа в ръка и играеше твърде лудешки и ексцентрично. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 80. Отправих се към тая градина, където срещнах на входа един човек, облечен доста ексцентрично, като цирков артист. К, 1927, бр. 117, 2. Понякога младото момиче се държеше твърде ексцентрично.

ЕКСЦЕНТРЍЧНО

ЕКСЦЕНТРЍЧНО2. Техн. Нареч. от ексцентричен2. Колелото е закрепено за вала на помпата ексцентрично по отношение на капака на помпата. Ст. Пиперков и др., ЕМ, 103.

Списък на думите по буква