ЕКСЦЕРПЍРАМ

ЕКСЦЕРПЍРАМ, ‑аш, нeсв. и св., прех. Спец. Изваждам, извличам от някъде (обикн. книга, ръкопис, вестник и др.) някакъв материал, правя извадки (текст, думи, изречения). Студентите българисти ексцерпират диалектни думи от публикувани народни песни. ексцерпирам се страд.Тази книга трябва да се ексцерпира, като се извадят новите думи в нея с контекста, в който са употребени.

— От лат. excerpo 'изваждам' през нем. exzerpieren..

Списък на думите по буква