ЕКСЦЕРПЍРАНЕ

ЕКСЦЕРПЍРАНЕ ср. Спец. Отгл. същ. от ексцерпирам и от ексцерпирам се; ексцерпция. Ексцерпиране на примери за употребата на нови чужди думи в публицистичната реч.

Списък на думите по буква