ЕКСЦЀРПЦИЯ

ЕКСЦЀРПЦИЯ ж. Спец. 1. Изваждане, извличане на материали от текст (думи, изречения и под.); ексцерпиране. Ексцерпцията на важни пасажи от труда отне цял месец.

2. Самият материал, извадката от книга, ръкопис, вестник и под.

— От лат. excerptio.

Списък на думите по буква