ЕКСЦЀС

ЕКСЦЀС м. Книж. Рядко.Ексцесия.

— От лат. еxcessus 'отстъпление, отклонение' през фр. excès.

Списък на думите по буква