ЕКСШАМПИО̀Н

ЕКСШАМПИО̀Н м. Книж. Бивш шампион.

Списък на думите по буква