ЕКТО

ЕКТО-. Първа съставна част на сложни думи — термини със значение: външен, напр.: ектодерма, ектоплазма и др.

— От гр. Tκτός 'навън, отвън, вън'.

Списък на думите по буква