ЕКТОГЕНЀЗА

ЕКТОГЕНЀЗА, мн. няма, ж. Биол. Направление в еволюционното учение, според което развитието на живата природа става изключително под влиянието на външната среда, като се отрича творческата роля на подбора; ектогенезис.

Списък на думите по буква