ЕКТОДЀРМА

ЕКТОДЀРМА м. 1. Зоол. Анат. Външният слой на зародиша на многоклетъчните животински организми и на човека в ранните стадии на развитието им, от който през ембрионалното развитие се образува кожната покривка на тялото. Външната покривка на тялото се образува от ектодермата, вътрешната обвивка на хранопровода, стомаха, червата, бъбреците и др. — от ендодермата. Анат. IХ кл, 11. Тялото на тези животни [червеите] е изградено от трите зародишни пластове — ектодерма, мезодерма и ендодерма. Зоол. VII кл, 149.

2. Зоол. Външният пласт от стената на тялото на мешестите животни, съставен от един слой клетки.

— Лат. ectoderma.

Списък на думите по буква