ЕКТОПЛА̀ЗМА

ЕКТОПЛА̀ЗМА ж. Биол. Периферен по-плътен слой на цитоплазмата на животинските и растителните клетки.

— От лат. ectoplasma.

Списък на думите по буква