ЀКШЪН

ЀКШЪН м. Нов. 1. Произведение на изкуството, обикн. филм, спектакъл с много динамично действие, преследвания, престрелки, рискови ситуации и под.Зрителите са уморени от екшъни и искат нещо по-стойностно. СТ, 1999, бр. 1, 3. По националната телевизия често представят американски екшъни.

2. Прен. Конфликт, обикн. сбиване между лица, често свързано с преследване, престрелки и др. Екшънът стана на оживен столичен булевард.

— Англ. action.

ЕКШЪН

ЕКШЪН-. Нов. Първа съставна част на сложни думи със значение: който е свързан с екшън, напр. екшънгерой, екшъндрама, екшънзвезда, екшънидол, екшънкомедия, екшънслава, екшънстил, екшънтрилър, екшънфилм и др.

Списък на думите по буква