ЕКЮ̀

ЕКЮ̀1, мн. ‑та, ср. Старинна френска златна или сребърна монета. Людовик ХIV оставил после смъртта си .. 900 000 000 екю (сребърна монета) дълг. С, 1872, бр. 46, 368.

— Фр. écu.

ЕКЮ̀

ЕКЮ̀2, мн. -та, ср. Финанс. Временна обща парична единица на страните от Европейската икономическа общност, използвана при междудържавни плащания, която не се емитира като паричен знак, заменена през 1999 г. от еврото. Екюто се обезпечава с вноски от злато, валута на страните членки на Европейската икономическа общност и щатски долари. ѓ Германия предостави заем от 12000 екю за доизграждане на съоръжението.

— Англ. ECU (съкратено от European Currency Unit ’европейска валутна единица’).

Списък на думите по буква