ЕЛ

ЕЛ, ѐлът, ѐла, мн. няма, м. Вид гъсто и силно английско пиво. Влязохме за опит на две ‑три места, гдето продаваха уж разхладителни питиета, но пази боже от английски вкус: дават ти почти топло пиво, и то да е пиво пак иди-дойди, ами горчив изветрял ел. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 78. Три дълги години се изминаха, откакто не съм взимал в уста ни ел, ни пиво, нито ликьор. Пряп., 1903, бр. 9, 3.

— От англ. ale.

ЕЛ

ЕЛ-. Първа съставна част на сложни думи със значение: електрически, напр.:ел‑

жица, елиндустрия, елмрежа, елсъоръжение, елтабло, елтехник, елуред и др.

Списък на думите по буква