ЀЛАВ

ЀЛАВ м. Диал. 1. Калай. Върти се, свива се като елав. Н. Геров, РБЯ, II, 8.

2. Олово.

3. Куршум.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1897.

ЀЛАВ

ЀЛАВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. 1. Калаен.

2. Оловен; куршумен. Ковите си коне с елави подкови. Т. Панчев, РБЯд, 109.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква