ЀЛАВЕЦ

ЀЛАВЕЦ, мн. ‑вци, след числ. ‑веца, м. Диал. Орех, изпразнен от ядките и напълнен с глина, който се използувал за прицелване при игра на орехи.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1897.

Списък на думите по буква