ЀЛАВИЦА

ЀЛАВИЦА ж. Диал. Глинеста почва. Нивата ни е елавица и като росне малко, не се оре.

Списък на думите по буква