ЀЛАВНИК

ЀЛАВНИК, ‑ци,след числ. ‑ка, м. Остар. Молив. Той докачил пушка и хайде в гората, за да изображава пак с елавник

(карандаш) на хартия птици. Й. Груев, СП (превод), 58.

Списък на думите по буква