ЕЛА̀Н

ЕЛА̀Н м. Рядко. Стремително бързо напредване. Намери се и възторжен, и пламенен бард .., който с всичкия блясък и елегантност на французската реч възхвали тоя .. великолепен елан на румънската армия. Й. Йовков, Разк. III, 144.

— Фр. élan през рум.

Списък на думите по буква