ЕЛАСТЍЧНОСТ

ЕЛАСТЍЧНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. 1Физ. Свойство на телата да възстановяват формата (за твърдо тяло) или само обема си (за течно и въздухообразно тяло), след като се отстранят силите, които ги деформират. Свойството на телата след прекратяване действието на деформиращата сила отново да възстановяват своята форма се нарича еластичност (пъргавина). К. Кулелиев и др., Ф, 44.

2. Свойство на предмет, материя и др. лесно да се огъва, превива; нечупливост, нетрошливост, гъвкавост. Мускулите му бяха загубили предишната си еластичност и сила. В. Райков, ПВ, 51. Еластичност на косъма.

Списък на думите по буква