ЕЛЕДО̀Н

ЕЛЕДО̀Н, мн. няма, м. Апт. Мляко на прах, употребявано главно като заместител на майчината кърма при новородени деца. При изкуствено хранените деца, особено ако са в първите месеци, се предпочита да се осигури майчина кърма. Ако това е невъзможно, тогава се назначава белтъчно мляко, еледон, обезмаслено квасено мляко в по-големи разреждания и малко количество. К. Рашков и др., ДБ, 171-172. Освен това по лекарско предназначение може по-късно на недоносеното да се добавят белтъчни млечни препарати (еледон, .., белтъчно мляко). Ив. Вапцаров и др., ДБ, 49.

— Неизв.

Списък на думите по буква